Er is geen baan meer waarbij je je niet hoeft te ontwikkelen. Veranderingen volgen elkaar in rap tempo op. Van management tot werkvloer, van iedereen wordt verwacht dat je leert. Maar wat is het verschil tussen training, ontwikkeling en opleiding? Wie regelt het en wie betaalt het?

Volgens Foot en Hook (2009) is er een duidelijk verschil tussen training en opleiding en ontwikkeling. Een training wordt aangeboden vanuit de organisatie zodat een werknemer een duidelijk omlijnde taak beter kan uitvoeren. Dit betekent dat de werkgever de training ook regelt en betaalt. Opleiding en ontwikkeling is de verantwoordelijkheid van de werknemer om zelf meer kennis op te doen. Ontwikkeling is een continu proces; het betekent het blijven leren bij werknemers. Hierbij komen cursussen aan bod, maar ook coaching en mentoring.

Rol van de manager

De rol van een manager verschilt ook bij trainingen en ontwikkeling. Bij trainingen is de manager de expert en heeft deze een rol van traditionele trainer. Dit gebeurt vaak op specifieke momenten. Bijvoorbeeld een cursus op woensdagmiddag. Bij ontwikkeling speelt de manager een meer faciliterende rol, ook gezien dit een continu proces is.

Robbins en Coulter (2013) geven twee soorten trainingsmethoden voor werknemers. Hierbij maken ze geen onderscheid tussen trainingen en opleiding/ontwikkeling zoals Foot en Hook (2009) doen.
De eerste reeks zijn klassieke methoden:

  • Tijdens het werk
  • Functierotatie (in een andere functie algemene ervaring opdoen)
  • Mentorschap en coaching
  • Ervaringsleren (rollenspellen)
  • Handboeken
  • Klassikale lessen

Daarnaast zijn er nog nieuwere methoden die op technologie gebaseerd zijn. Deze methoden zijn kostenbesparend en efficiënt. Bovendien kunnen deze trainingen bijna altijd (zelfstandig) worden gevolgd door werknemers. Deze drie nieuwe methoden zijn:

  • Door middel van computerprogramma’s
  • Door middel van videoconferenties
  • Door middel van e-learing (multimediasimulaties op het internet)

Op het internet worden diverse specifieke trainingen aangeboden. Een greep uit het aanbod van ArboNed (n.d.): Engagementtraining (hoe moet je betrokkenheid vergroten?), Ergocoach (welke werkhoudingen zijn fysiek belastend?), Beeldschermconsulent (over een gezonde werkplek) en Slaaptrainingen (slaapduur en slaapkwaliteit verhogen).

Voor een training specifiek gericht op time management kun je terecht bij Het Effectieve Werken.
https://www.heteffectievewerken.nl/

Bronnen en verder lezen:
ArboNed. (n.d.). Trainingen. Geraadpleegd op 21 december 2017 via https://www.arboned.nl/diensten/trainingen

Foot, M. & Hook, C. (2009). Human Resource Management: een inleiding. Amsterdam: Pearson Education

Robbins, S. P. & Coulter, M., (2013). Management (11e editie). Amsterdam: Pearson Benelux.